Dziewczęta - kl. 4-8

Nagłówek
BMI – Body Mass Index


Czym jest BMI?

BMI jest jednym z ważnych wskaźniów określających nasz stan fizyczny, ale niestety nie wystarczającym. Bardzo ważnym uzupełnieniem BMI jest wskaźnik ilości tłuszczu brzusznego - zbyt duży może oznaczać niebezpieczną otyłość brzuszną i to nawet przy prawidłowym BMI! Ponadto, paradoksalnie, badania naukowe wskazują, że osoby z lekką nadwagą zwykle są zdrowsze i żyją dłużej od osób z tzw. "prawidłową wagą". Pojawiają się nawet głosy, że ustalony arbitralnie przez WHO próg nadwagi (25) jest zbyt niski.

Kalkulator BMI

Kalkulator BMI (Body Mass Index) daje każdemu możliwość szybkiego i wygodnego obliczenia własnego wskaźnika masy ciała. BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Wskaźnik ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny ryzyka pojawienia się groźnych chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy nawet nowotworów. Większość tych chorób jest związana z otyłością i dlatego kalkulator BMI to tak przydatne narzędzie.

Zakresy wartości BMI:

 • mniej niż 16 - wygłodzenie
 • 16 - 16.99 - wychudzenie
 • 17 - 18.49 - niedowaga
 • 18.5 - 24.99 - wartość prawidłowa
 • 25 - 29.99 - nadwaga
 • 30 - 34.99 - I stopień otyłości
 • 35 - 39.99 - II stopień otyłości
 • powyżej 40 - otyłość skrajna
Pamiętaj

Kalkulator BMI obrazuje przybliżoną zawartość tłuszczu w organizmie. W przypadku niektórych osób wskaźnik BMI może sugerować błędne wnioski. Osoby aktywne fizycznie, uprawiający sport, mogą posiadać zawyżoną wagę związaną z tkanką mięśniową a nie z ilością tłuszczu w organizmie. Ponadto nie zaleca się stosowania wskaźnika BMI do oznaczania wagi ciała dla dzieci do ok. 14 roku życia oraz dla kobiet w ciąży.

Swoje wyniki możesz obliczyć tutaj


INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY


Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która się zmienia w ciągu życia człowieka. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumiemy zdolności motoryczne (siła, szybkość, wytrzymałość itd.), a także reakcje organizmu na różnego rodzaju wysiłki fizyczne. Sprawność ta służy różnym celom: zwiększeniu aktywności fizycznej, unikaniu chorób, wydolności w życiu codziennym, wydajności w pracy, zachowaniu zdrowia psychicznego, zachowaniom społecznym.

Jak sprawdzić czy nasza sprawność fizyczna jest na właściwym poziomie?

Służą temu wszelkiego rodzaju testy za pomocą, których można określić poziom określonych zdolności motorycznych.

Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.

Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej. Test ten może być wykorzystany do oceny własnej sprawności fizycznej, także poza szkołą ze względu na łatwość wykonania poszczególnych prób. Ćwiczenia w nim zawarte mogą wykonywać ludzie zdrowi, bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób:

 • próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.
 • próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do “całej stopy”)
 • próby siły ramion- zwis na drążku (może być np. gałąź), wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).
 • próby gibkości- stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
 • próby siły mięśni brzucha- leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem, wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – “nożyce poprzeczne”.
 • próby wytrzymałości- bieg ciągły – dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu, bieg na odległość – mierzymy przebiegnięty dystans.

 


Punktacja w poszczególnych próbach.
Szybkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

 

12 klaśnięć

15 klaśnięć

minimalny 1 pkt

 

16 klaśnięć

20 klaśnięć

dostateczny 2 pkt

 

20 klaśnięć

25 klaśnięć

dobry 3 pkt

 

25 klaśnięć

30 klaśnięć

bardzo dobry 4 pkt

 

30 klaśnięć

35 klaśnięć

wysoki 5 pkt

 

35 klaśnięć

40 klaśnięć

wybitny 6 pkt

 Skoczność

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

5 stóp

5 stóp

minimalny 1 pkt

6 stóp

6 stóp

dostateczny 2 pkt

7 stóp

7 stóp

dobry 3 pkt

8 stóp

8 stóp

bardzo dobry 4 pkt

9 stóp

9 stóp

wysoki 5 pkt

10 stóp

10 stóp

wybitny 6 pkt


Siła ramion

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

minimalny 1 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

dostateczny 2 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

dobry 3 pkt

zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

bardzo dobry 4 pkt

zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.

zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

wysoki 5 pkt

zawis, podciągnięcie się

zawis, podciągnięcie się

wybitny 6 pktGibkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

chwyt oburącz za kostki

chwyt oburącz za kostki

minimalny 1 pkt

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

dostateczny 2 pkt

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dotknięcie palcami obu rąk podłoża

dobry 3 pkt

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

bardzo dobry 4 pkt

dotknięcie dłońmi podłoża

dotknięcie dłońmi podłoża

wysoki 5 pkt

dotknięcie głową kolan

dotknięcie głową kolan

wybitny 6 pktSiła mięśni brzucha

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

10 sek

30 sek

minimalny 1 pkt

30 sek

1 min.

dostateczny 2 pkt

1 min.

1,5 min.

dobry 3 pkt

1,5 min.

2 min.

bardzo dobry 4 pkt

2 min.

3 min.

wysoki 5 pkt

3 min.

4 min.

wybitny 6 pkt

 

Wytrzymałość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

1 min. 200 m

2 min. 400 m

minimalny 1 pkt

3 min. 500 m

5 min. 1000 m

dostateczny 2 pkt

6 min. 1000 m

10 min. 2000 m

dobry 3 pkt

10 min. 1500 m

15 min. 2500 m

bardzo dobry 4 pkt

15 min. 2000 m

20 min. 3000 m

wysoki 5 pkt

20 min. 2500 m

30 min. 4000 m

wybitny 6 pkt


Suma punktów uzyskanych we wszystkich próbach pozwala określić poziom sprawności fizycznej dla danej grupy wiekowej. Każdy ćwiczący może na bieżąco porównać własne wyniki z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń indeksu może być elementem współzawodnictwa w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w nim pozwalają na porównywanie osiągnięć człowieka dorosłego i dziecka.
Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

Wiek ucznia

Minimalna

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Wysoka

Wybitna


6 lat7 lat8 lat

9-10 lat

11-12 lat

13-15 lat

16-18 lat

19-25 lat

56

6

6

6

6

6

6

89

10

11

11

12

12

12

1112

13

15

16

17

18

18

1415

17

19

20

22

23

24

1718

21

23

25

27

28

30

2022

25

27

29

31

33

35

 

A na jakim poziomie jest Twoja sprawność fizyczna?…

Linki do strony z instrukcją przeprowadzenia Indeksu K. Zuchory

http://kalkulatoryzdrowia.umed.lodz.pl/kalkulatory/Fitness_Zuchora/help.html