• Oferta

    • Szkoła w swym programie wychowawczym propaguje wiedzę o prawach dziecka oraz przygotowuje uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy.

      

     Zapewniamy swoim uczniom:

     - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

     - naukę języka angielskiego i niemieckiego

     - opiekę psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego oraz logopedy

     - możliwość rozwijania zainteresowań

     - uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych

     - stałą opiekę medyczną

      

     Posiadamy nowocześnie wyposażone:

     - pracownie specjalistyczne i przedmiotowe

     - bibliotekę z czytelnią i stanowiskami komputerowymi

     - 3 pracownie komputerowe

     - salę gimnastyczną i boisko

     - salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

     - świetlicę z salką do nauki i zestawem komputerowym

     - pracownię terapii integracji sensorycznej

     - gabinet biofeedbacku

      

     Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Nauczyciele dysponują rozległą wiedzą zawodową  i umiejętnościami – prowadząc zajęcia łączą doświadczenie z pasją działania, podejmują szereg innowacji pedagogicznych, wprowadzają niekonwencjonalne formy pracy. 

     Młodsze dzieci uczą się w wydzielonej części budynku. Ich sale lekcyjne posiadają oddzielne łazienki, a także bezpośrednie wyjście na plac zabaw i nowoczesne boisko. W ostatnich latach otwarto patio szkolne, na którym dzieci mogą uczyć się lub bawić. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe dla uczniów klas starszych. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, który jest wykorzystywany podczas lekcji. W szkole funkcjonuje świetlica z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, z czasem pracy dostosowanym do potrzeb rodziców i możliwości szkoły.

     Szkolna kuchnia oferuje posiłki przygotowywane na miejscu. Receptury i jadłospisy są konsultowane z dietetykiem. Dzieci spożywają dania w odnowionej, kolorowej stołówce, wyposażonej w atestowane meble przeznaczone do kontaktu z żywnością.

     Nosząc imię wyjątkowej organizacji jaką jest  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF czujemy się jej ambasadorami. Właśnie dlatego w codziennej pracy popularyzujemy Konwencję o Prawach Dziecka, a program wychowawczy naszej szkoły ukierunkowany jest na wychowanie w duchu tolerancji, eliminacji agresji i przemocy, niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.

     W naszej szkole każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy, uzyska również pomoc w przypadku problemów w nauce. Na wspaniały klimat i atmosferę szkoły wpływ ma kreatywna postawa uczniów, którzy są inicjatorami wielu działań kulturalnych, dobroczynnych, rozrywkowych.


      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym