E-Dziennik

Programy

  

Bip


Nasz Patron

Koronawirus. Informacje, wytyczne, procedury

Różowo-granatowe tło, po lewo ikona dokumentów, a po prawo tekst na białym prostokącie: "Wytyczne GIS. MZ i MEN".Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Informujemy, że kształcenie na odległość zostało przdłużone do 26.06. 2020 r.

Regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie:

1.      Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Informujemy również, że pojawiły  się aktualizacje wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

1.     Wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

PROCEDURY:

 

INSTRUKCJE:

Wytyczne wewnętrzne:

 

KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO.docx

Zespół Wspomagania

Szkolne Telefony Wsparcia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uruchomione zostały linie telefoniczne dla uczniów oraz rodziców/opiekunów. 

 


Zespół nauczycieli specjalistów przygotowuje materiały dla uczniów, z których mogą korzystać w wolnej chwili.

Zapraszamy!

Kliknij!

 

Wtorek 11.08.2020

liczba odwiedzin: 3581042

Certyfikaty

 

 

    

        

   

  WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!

  Wiadomości

   • 31 lipca - piątek od godz. 14.00 do 16.00
   • 3 i 4 sierpnia (poniedziałek i wtorek) od godz. 8.00 do godz. 16.00.

   Wyniki mogą odebrać uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie przy zachowaniu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

  • Zakończenie roku szkolnego - 26 VI

   Drodzy Uczniowie,

   w tym roku inaczej niż zwykle będzie wyglądał ostatni dzień przed wakacjami.

   Rozdanie świadectw dla chętnych odbywać się będzie w salach lekcyjnych z zachowaniem wytycznych, stosowanych podczas konsultacji.

   Dodatkowe informacje:

   - Każda klasa zstanie podzielona na dwie grupy. Podziału dokona wychowawca;

   - Do szkoły uczniowie wchodzą w maseczkach;

   • klasy I – III wchodzą do wyznaczonej sali przez drzwi balkonowe;
   • klasy: IIIa, IIIb, Vb, Ve wchodzą do szkoły od strony świe
  • Drodzy Ósmoklasiści, wielkimi krokami zbliża się termin Waszych egzaminów. Przekazujemy najważniejsze informacje:

   • Listy uczniów i przydziały do poszczególnych sal przekażą Wam Wychowawcy.
   • W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły od 8.30 do 8.45. (Uczniowie klasy 8a i 8c wchodzą głównym wejściem, klasy 8b wejściem bocznym.)
   • Pamiętajcie o przestrzeganiu wszystkich wytycznych dotyczących sanitarnych obostrzeń.

   WYTYCZNE_EGZAMIN_OSMOKLASISTY.docx

   Trzymamy za Was kciuki. Życzymy powodzenia!!!

  • Zasady oddawania książek i podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej

   1. Uczeń/rodzić/prawny opiekun dokonujący zwrotu podręczników i wypożyczonych książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

   2. Wypożyczone podręczniki i książki należy zwrócić w wyznaczonym terminie. Dokładny termin zwrotu dla każdej klasy będzie podany w osobnej informacji przez nauczyciela bibliotekarza w Librusie.

   3. Do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z ewentualnym zniszczeniem lub zagubieniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych służy dziennik LIBRUS.