• Nagłówek
    • BMI – Body Mass Index


     Czym jest BMI?

     BMI jest jednym z ważnych wskaźniów określających nasz stan fizyczny, ale niestety nie wystarczającym. Bardzo ważnym uzupełnieniem BMI jest wskaźnik ilości tłuszczu brzusznego - zbyt duży może oznaczać niebezpieczną otyłość brzuszną i to nawet przy prawidłowym BMI! Ponadto, paradoksalnie, badania naukowe wskazują, że osoby z lekką nadwagą zwykle są zdrowsze i żyją dłużej od osób z tzw. "prawidłową wagą". Pojawiają się nawet głosy, że ustalony arbitralnie przez WHO próg nadwagi (25) jest zbyt niski.

     Kalkulator BMI

     Kalkulator BMI (Body Mass Index) daje każdemu możliwość szybkiego i wygodnego obliczenia własnego wskaźnika masy ciała. BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Wskaźnik ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny ryzyka pojawienia się groźnych chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy nawet nowotworów. Większość tych chorób jest związana z otyłością i dlatego kalkulator BMI to tak przydatne narzędzie.

     Zakresy wartości BMI:

     • mniej niż 16 - wygłodzenie
     • 16 - 16.99 - wychudzenie
     • 17 - 18.49 - niedowaga
     • 18.5 - 24.99 - wartość prawidłowa
     • 25 - 29.99 - nadwaga
     • 30 - 34.99 - I stopień otyłości
     • 35 - 39.99 - II stopień otyłości
     • powyżej 40 - otyłość skrajna
     Pamiętaj

     Kalkulator BMI obrazuje przybliżoną zawartość tłuszczu w organizmie. W przypadku niektórych osób wskaźnik BMI może sugerować błędne wnioski. Osoby aktywne fizycznie, uprawiający sport, mogą posiadać zawyżoną wagę związaną z tkanką mięśniową a nie z ilością tłuszczu w organizmie. Ponadto nie zaleca się stosowania wskaźnika BMI do oznaczania wagi ciała dla dzieci do ok. 14 roku życia oraz dla kobiet w ciąży.

     Swoje wyniki możesz obliczyć tutaj


     INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY


     Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która się zmienia w ciągu życia człowieka. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumiemy zdolności motoryczne (siła, szybkość, wytrzymałość itd.), a także reakcje organizmu na różnego rodzaju wysiłki fizyczne. Sprawność ta służy różnym celom: zwiększeniu aktywności fizycznej, unikaniu chorób, wydolności w życiu codziennym, wydajności w pracy, zachowaniu zdrowia psychicznego, zachowaniom społecznym.

     Jak sprawdzić czy nasza sprawność fizyczna jest na właściwym poziomie?

     Służą temu wszelkiego rodzaju testy za pomocą, których można określić poziom określonych zdolności motorycznych.

     Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.

     Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej. Test ten może być wykorzystany do oceny własnej sprawności fizycznej, także poza szkołą ze względu na łatwość wykonania poszczególnych prób. Ćwiczenia w nim zawarte mogą wykonywać ludzie zdrowi, bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

     Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób:

     • próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.
     • próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do “całej stopy”)
     • próby siły ramion- zwis na drążku (może być np. gałąź), wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).
     • próby gibkości- stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
     • próby siły mięśni brzucha- leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem, wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – “nożyce poprzeczne”.
     • próby wytrzymałości- bieg ciągły – dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu, bieg na odległość – mierzymy przebiegnięty dystans.

      


     Punktacja w poszczególnych próbach.
     Szybkość

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

      

     12 klaśnięć

     15 klaśnięć

     minimalny 1 pkt

      

     16 klaśnięć

     20 klaśnięć

     dostateczny 2 pkt

      

     20 klaśnięć

     25 klaśnięć

     dobry 3 pkt

      

     25 klaśnięć

     30 klaśnięć

     bardzo dobry 4 pkt

      

     30 klaśnięć

     35 klaśnięć

     wysoki 5 pkt

      

     35 klaśnięć

     40 klaśnięć

     wybitny 6 pkt

           Skoczność

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

     5 stóp

     5 stóp

     minimalny 1 pkt

     6 stóp

     6 stóp

     dostateczny 2 pkt

     7 stóp

     7 stóp

     dobry 3 pkt

     8 stóp

     8 stóp

     bardzo dobry 4 pkt

     9 stóp

     9 stóp

     wysoki 5 pkt

     10 stóp

     10 stóp

     wybitny 6 pkt


     Siła ramion

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

     zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

     zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

     minimalny 1 pkt

     zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

     zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

     dostateczny 2 pkt

     zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

     zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

     dobry 3 pkt

     zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

     zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

     bardzo dobry 4 pkt

     zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek.

     zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

     wysoki 5 pkt

     zawis, podciągnięcie się

     zawis, podciągnięcie się

     wybitny 6 pkt     Gibkość

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

     chwyt oburącz za kostki

     chwyt oburącz za kostki

     minimalny 1 pkt

     dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

     dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

     dostateczny 2 pkt

     dotknięcie palcami obu rąk podłoża

     dotknięcie palcami obu rąk podłoża

     dobry 3 pkt

     dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

     dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża

     bardzo dobry 4 pkt

     dotknięcie dłońmi podłoża

     dotknięcie dłońmi podłoża

     wysoki 5 pkt

     dotknięcie głową kolan

     dotknięcie głową kolan

     wybitny 6 pkt     Siła mięśni brzucha

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

     10 sek

     30 sek

     minimalny 1 pkt

     30 sek

     1 min.

     dostateczny 2 pkt

     1 min.

     1,5 min.

     dobry 3 pkt

     1,5 min.

     2 min.

     bardzo dobry 4 pkt

     2 min.

     3 min.

     wysoki 5 pkt

     3 min.

     4 min.

     wybitny 6 pkt

      

     Wytrzymałość

     Dziewczęta

     Chłopcy

     Punkty

     1 min. 200 m

     2 min. 400 m

     minimalny 1 pkt

     3 min. 500 m

     5 min. 1000 m

     dostateczny 2 pkt

     6 min. 1000 m

     10 min. 2000 m

     dobry 3 pkt

     10 min. 1500 m

     15 min. 2500 m

     bardzo dobry 4 pkt

     15 min. 2000 m

     20 min. 3000 m

     wysoki 5 pkt

     20 min. 2500 m

     30 min. 4000 m

     wybitny 6 pkt


     Suma punktów uzyskanych we wszystkich próbach pozwala określić poziom sprawności fizycznej dla danej grupy wiekowej. Każdy ćwiczący może na bieżąco porównać własne wyniki z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń indeksu może być elementem współzawodnictwa w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w nim pozwalają na porównywanie osiągnięć człowieka dorosłego i dziecka.
     Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

     Wiek ucznia

     Minimalna

     Dostateczna

     Dobra

     Bardzo dobra

     Wysoka

     Wybitna


     6 lat7 lat8 lat

     9-10 lat

     11-12 lat

     13-15 lat

     16-18 lat

     19-25 lat

     56

     6

     6

     6

     6

     6

     6

     89

     10

     11

     11

     12

     12

     12

     1112

     13

     15

     16

     17

     18

     18

     1415

     17

     19

     20

     22

     23

     24

     1718

     21

     23

     25

     27

     28

     30

     2022

     25

     27

     29

     31

     33

     35

      

     A na jakim poziomie jest Twoja sprawność fizyczna?…

     Linki do strony z instrukcją przeprowadzenia Indeksu K. Zuchory

     http://kalkulatoryzdrowia.umed.lodz.pl/kalkulatory/Fitness_Zuchora/help.html

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym