• Samorząd klas IV - VIII Rok szkolny 2022/23

    •  


      PLAN_PRACY_SAMORZaDU_UCZNIOWSKIEGO_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_NR_185_im.pdf     Święto naszej szkoły.

     Jak co roku w grudniu nasza szkoła obchodzi swoje świeto, które nieodzownie kojaży się z prawami dziecka. 

     PRAWA DZIECKA     

     Prawa dziecka – przedmiot działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, której efektem jest przyjęcie źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Przysługują one każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy miejsca zamieszkania.

     Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

     W Konwencji Praw Dziecka zapisane są prawa m.in takie jak:

     - prawo do życia

     - prawo do rozwoju

     - prawo do wypoczynku i czasu wolnego

     - prawo do nauki

     - prawo do wolności myśli i wyznania

     - prawo do wychowania w rodzinie

     i.t.d

     Codziennie na świecie prawa dziecka są łamane. Zdarza się to przede wszystkim tam, gdzie silniejsi mogą czuć się bezkarni w swoich działaniach wobec słabszych.

     Powody łamania praw:

     1. Polityczne

     2. Kulturowe

     3. Prawne

     4. Ekonomiczne

     Rzecznik Praw Dziecka jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Powołuje go sejm za zgodą senatu. Osoba ta stoi na straży praw najmłodszych i każde dziecko ma prawo zgłosić się do niego ze swoim problemem. W Polsce Rzecznikiem Praw Dziecka jest Mikołaj Pawlak.

     "Jesteś dzieckiem = jesteś człowiekiem".

     Maja Wrońska i Ala Kowacka VIIIc

      

     Dzień Edukacji Narodowej

      Jak co roku tak i w tym Samorząd Uczniowski nie zapomniał o pracownikach oświaty. Tradycją   naszej szkoły stało się już, że w ten ważny dzień każdy pracownik SP 185 jest częstowany   babeczką wyrobu własnego. To dla ciała (nie tylko pedagogicznego), a dla ducha – pięknym   słowem, sentencją dotyczącą mądrości, wiedzy i edukacji. Niestety panujące obostrzenia nie   pozwoliły na słodki podarunek, ale całe szczęście nie samym chlebem żyje człowiek i uczniowie kl. VIII, stając na wysokości zadania, przygotowali dla każdego pracownika mądre i ciepłe słowo.

      

     Wrześniowe trudności

     Niestety mimo naszych chęci kilku akcji nie udało nam się przeprowadzić (ach, ten covid). Co nie znaczy, że nie szukaliśmy rozwiązań na te trudne czasy. Zamiast tradycyjnego apelu porządkowo – powitalnego Ala i Michał z VIIIc, korzystając z uprzejmości nauczycieli, odwiedzili każdą klasę i zachowując wymagany dystans przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa, jak i organizacji pracy szkoły. Podobne zadanie ma obecnie gazetka SU, która przypomina o słynnej zasadzie DDM.

      


     Nowy rok szkolny 2020/2021

           Witamy całą społeczność szkolną w nowym roku szkolnym 2020/2021

         Rok szkolny 2020/2021 dopiero co rozpoczęty, ale już każdy z nas zapamięta go   na długo. Niestety, jak w wielu dziedzinach życia odczuwamy utrudnienia związane   z pandemią, tak i Samorząd Uczniowski ma utrudnione zadanie. Z pandemicznych   powodów nie udało nam się przeprowadzić wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego, ale nie załamujemy się, wszak nie od dziś wiadomo, że trudności mogą nas tylko wzmocnić. Tym bardziej działamy kolegialnie, a do wyborów oczywiście wrócimy.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym