•  

     Uczniowska Strefa Relaksu

      

     Oddajemy Wam do użytku uczniowską strefę relaksu, dbajcie o wspólną przestrzeń, aby wszystkim było miło spędzać tam czas. Przestrzegajcie regulaminu strefy i zgłaszajcie do nauczycieli dyżurujących i innych, którzy są w pobliżu wszelkie nieprawidłowości. 

     Strefa relaksu to strefa wolna od hałasu, pilnujcie siebie nawzajem, aby każdy mógł w pełni korzystać z tego miejsca, aby ten uczniowski azyl mógł się rozwijać i tworzyć miejsce do wspólnych szkolnych przeżyć. 

     Jednorazowo w strefie relaksu może przebywać 20 osób. 

      

     Regulamin_Strefy_Relaksu_Sp_185(1).pdf

      

     Samorząd klas IV-VII Rok szkolny 2023/24

      

     Szanowni Państwo!

     Serdecznie zapraszamy do kawiarenki przygotowanej przez Samorzad Uczniowski.

     Kawiarenka działa od listopada w dni regularnych zebrań z rodzicami.

     Jesteśmy dostępni na korytarzu I piętra od godziny 17:00.

     Dochody z kawiarenki przeznaczymy na bieżące potrzeby uczniów (wyposażenie strefy relaksu, rózowe skrzyneczki, dyskoteki międzyklasowe i inne)

     Serdecznie zapraszamy.

     Międzyklasowy konkurs Samorządu klasowego "Zgrana klasa"

      

     Wszystkim uczniom życzymy pozytywnej energii, ciekawych pomysłów

     i zdrowej międzyklasowej rywalizacji .

     Klasy 4-8 SU

     Klasy 1-3 Mały SU

      

     Konkurs_Zgrana_Klasa_SP185.docx.pdf

     Samorząd klas IV-VII Rok szkolny 2022/23

      


     ZGRANA KLASA     szkola bez przemocy

     Międzyklasowy Konkurs  

     Samorządu Uczniowskiego 

     „Zgrana klasa”

      

     Organizatorem międzyklasowego konkursu ZGRANA KLASA  jest Samorząd Uczniowski Szkoły 

     Podstawowej nr 185 im. UNICEF w  Warszawie

     Cele konkursu:

     • integracja społeczności szkolnej;
     • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie oraz umiejętność komunikowania się z kolegami;
     • podniesienie skuteczności pracy wychowawczej oraz wdrożenie zasad zdrowej rywalizacji;
     • kształtowanie poczucia wartości każdego ucznia;
     • uatrakcyjnienie wspólnie spędzanego czasu.
      1. Założenia ogólne
     • Konkurs trwa od października 2022 roku do czerwca 2023 roku;
     • W konkursie biorą udział wszystkie klasy I-VIII;
     • Wszystkie klasy podczas kolejnych działań wykonują to samo zadanie wyznaczone
      przez organizatora konkursu;
     • Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzymuje zaszczytny tytuł
      NAJBARDZIEJ ZGRANEJ KLASY, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę – niespodziankę;
     • Wykonanie zadania, działania jest punktowane w dniu jego realizacji przez Komisję Konkursową, składającą się z dwóch uczniów z Samorządu Uczniowskiego
      oraz Opiekuna SU;
     • Klasa, której uczniowie wykonają zadanie konkursowe może otrzymać
      maksymalnie 12 punktów;
     • Dodatkowe punkty dla klasy zdobywa wychowawca – za czynny udział wychowawcy
      w zadaniu klasa otrzymuje dodatkowe 2 punkty.
     • Zaplanowane działania oraz ich sposób ich punktacji określa poniższa tabela wynikająca z Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023
     • Przebieg konkursu dokumentowany będzie w formie fotograficznej, a galeria
      zdjęć umieszczana na stronie internetowej szkoły →w zakładce →Samorząd
      Uczniowski  i na Facebooku szkolnym. 
     • Uzyskana punktacja zapisywana będzie w tabeli ZGRANA KLASA –
      ZESTAWIENIE PUNKTACJI znajdującej się na tablicy ogłoszeń Samorządu
      Uczniowskiego.

                   Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy!

     Zadanie, działanie

     Termin

     Przyznawana punktacja

     UBIERAMY SIĘ W JESIENNE BARWY

     25 października 2022

     Punktacja procentowa*

     DZIEŃ POSTACI  Z BAJEK – przebieramy się za ulubionego bohatera ulubionej bajki

     7 listopada 2022

     Punktacja procentowa*

     MIKOŁAJKI - wszyscy mają mikołajowe czapki lub akcent mikołajkowy

     6 grudnia 2022

     Punktacja procentowa*

     DZIEŃ W MASCE KARNAWAŁOWEJ

     17 stycznia 2023

     Punktacja procentowa*

     UBIERAMY SIĘ NA CZERWONO, organizacja poczty walentynkowej

     10 lutego 2023

     Punktacja procentowa*

     DZIEŃ W PIŻAMIE - obchody 1 dnia wiosny

     23 marca 2023

     Punktacja procentowa*

     DZIEŃ W UBRANIU W KWIATY, DZIEŃ BEZ PLECAKA 

     21 kwietnia 2023

     Punkty przyznaje Komisja Konkursowa

     DZIEŃ W KAPCIACH, SKARPETKI NIE DO PARY

     18  maja 2023

     Punktacja procentowa*

     PRZELICZENIE ZEBRANYCH PUNKTÓW, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

     czerwiec 2023, podczas Pikniku 

     FINAŁ

     Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela opiekun Samorządu Uczniowskiego .

     *punktacja za procentowy udział uczniów z danej klasy w organizowanych działaniach:
     100% – 12 pkt
     99 – 91% – 10 pkt
     90 – 81% – 9 pkt
     80 – 71% – 8 pkt
     70 – 61% – 7 pkt
     60 – 51% – 6 pkt
     50 –41% – 5 pkt
     40 – 31% – 4 pkt
     30 – 21% – 3 pkt
     20 – 11% – 2 pkt
     10 – 1% – 1 pkt

     Życzymy POWODZENIA

     Samorząd Uczniowski 

      


      PLAN_PRACY_SAMORZaDU_UCZNIOWSKIEGO_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_NR_185_im.pdf     Święto naszej szkoły.

     Jak co roku w grudniu nasza szkoła obchodzi swoje świeto, które nieodzownie kojaży się z prawami dziecka. 

     PRAWA DZIECKA     

     Prawa dziecka – przedmiot działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, której efektem jest przyjęcie źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Przysługują one każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy miejsca zamieszkania.

     Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

     W Konwencji Praw Dziecka zapisane są prawa m.in takie jak:

     - prawo do życia

     - prawo do rozwoju

     - prawo do wypoczynku i czasu wolnego

     - prawo do nauki

     - prawo do wolności myśli i wyznania

     - prawo do wychowania w rodzinie

     i.t.d

     Codziennie na świecie prawa dziecka są łamane. Zdarza się to przede wszystkim tam, gdzie silniejsi mogą czuć się bezkarni w swoich działaniach wobec słabszych.

     Powody łamania praw:

     1. Polityczne

     2. Kulturowe

     3. Prawne

     4. Ekonomiczne

     Rzecznik Praw Dziecka jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Powołuje go sejm za zgodą senatu. Osoba ta stoi na straży praw najmłodszych i każde dziecko ma prawo zgłosić się do niego ze swoim problemem. W Polsce Rzecznikiem Praw Dziecka jest Mikołaj Pawlak.

     "Jesteś dzieckiem = jesteś człowiekiem".

     Maja Wrońska i Ala Kowacka VIIIc

      

     Dzień Edukacji Narodowej

      Jak co roku tak i w tym Samorząd Uczniowski nie zapomniał o pracownikach oświaty. Tradycją   naszej szkoły stało się już, że w ten ważny dzień każdy pracownik SP 185 jest częstowany   babeczką wyrobu własnego. To dla ciała (nie tylko pedagogicznego), a dla ducha – pięknym   słowem, sentencją dotyczącą mądrości, wiedzy i edukacji. Niestety panujące obostrzenia nie   pozwoliły na słodki podarunek, ale całe szczęście nie samym chlebem żyje człowiek i uczniowie kl. VIII, stając na wysokości zadania, przygotowali dla każdego pracownika mądre i ciepłe słowo.

      

     Wrześniowe trudności

     Niestety mimo naszych chęci kilku akcji nie udało nam się przeprowadzić (ach, ten covid). Co nie znaczy, że nie szukaliśmy rozwiązań na te trudne czasy. Zamiast tradycyjnego apelu porządkowo – powitalnego Ala i Michał z VIIIc, korzystając z uprzejmości nauczycieli, odwiedzili każdą klasę i zachowując wymagany dystans przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa, jak i organizacji pracy szkoły. Podobne zadanie ma obecnie gazetka SU, która przypomina o słynnej zasadzie DDM.

      


     Nowy rok szkolny 2020/2021

           Witamy całą społeczność szkolną w nowym roku szkolnym 2020/2021

         Rok szkolny 2020/2021 dopiero co rozpoczęty, ale już każdy z nas zapamięta go   na długo. Niestety, jak w wielu dziedzinach życia odczuwamy utrudnienia związane   z pandemią, tak i Samorząd Uczniowski ma utrudnione zadanie. Z pandemicznych   powodów nie udało nam się przeprowadzić wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego, ale nie załamujemy się, wszak nie od dziś wiadomo, że trudności mogą nas tylko wzmocnić. Tym bardziej działamy kolegialnie, a do wyborów oczywiście wrócimy.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym