• Rada Rodziców

    • Witamy serdecznie na podstronie Rady Rodziców

     Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie

     w roku szkolnym 2019/2020.

      

     Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

     Darowizna na Radę Rodziców

     – 150,00 zł jedno dziecko,

     – po 100,00 zł odpowiednio za dwoje lub więcej.

     Wpłat dokonujemy do kasjera Rady Rodziców – Alicji Dropii
     lub na konto Rady Rodziców:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF

     ul. Bora Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

     85 1020 1127 0000 1902 0007 9319

     z dokładnym opisem: imię i nazwisko dziecka, klasa, opis, czego wpłata dotyczy.

     Konto Rady Rodziców służy tylko do wpłat na ww. cele.

     Proszę nie dokonywać na nie opłat za obiady oraz imprezy klasowe.

      

        Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną. Mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, rozwój, komfort i dobre samopoczucie dzieci uczących się w naszej szkole i na tych aspektach koncentrujemy się w działalności, którą podejmujemy.

     Realne działania Rady Rodziców są możliwe przede wszystkim dzięki środkom, które wpłacają Państwo - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

     W ramach zgromadzonych przez Radę Rodziców środków tworzony jest plan finansowy uwzględniający planowane wydatki na dany rok szkolny.

     Dzięki wpłatom rodziców udało nam się do tej pory zrealizować wiele inwestycji, które ułatwiły oraz uprzyjemniły życie dzieciom w szkole, m.in.:

           - imprezy ogólnoszkolne: pasowanie na ucznia dla klas pierwszych, bal karnawałowy, dyplomy, nagrody, torty na pożegnanie klas szóstych, nagrody dla uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce oraz konkursy przedmiotowe, nagrody
     w konkursach szkolnych, konkursach organizowanych przez samorząd szkolny, z okazji dnia sportu, jubileuszu szkoły (każdy uczeń otrzymał linijkę z kalkulatorem z tarczą szkoły),

     - zakup pomocy naukowych i programów wychowawczych.

     W latach 2008-2012 Rada Rodziców zakupiła między innymi:

     - książki do szkolnej biblioteki za 14 000 zł;

     - programy wychowawcze, lekcje multimedialne, warsztaty dla dzieci za kwotę 10 800 zł;

     - 2 zestawy komputerowe wraz z biurkami do pracowni informatycznej za 7 750 zł;

     - sprzęt sportowy za 4 600 zł;

     - kserokopiarkę za 3 550 zł;

     - papier do kserokopiarki na potrzeby nauczycieli.

     Dzięki środkom zgromadzonym przez Radę Rodziców:

     - wyremontowano i wyposażono gabinet logopedyczny;

     - dofinansowano ściankę działową w klasie 213 z uwagi na wspólne wejście do dwóch sąsiadujących ze sobą sal, jej brak powodował utrudnienia w prowadzeniu zajęć w obu salach;

     - dofinansowano zakup rolet w najbardziej nasłonecznionych klasach;

     - dofinansowano montażu wideodomofonu w aneksie.

      

     Ponieważ budżet szkoły co roku Rada Rodziców opiniuje negatywnie z powodu przyznania niewystarczających środków finansowych na podstawową działalność szkoły, fundusze Rady Rodziców są wykorzystywane na tak elementarne zakupy jak papier toaletowy czy papier ksero.

     Wnioski o dofinansowanie wpływają do Rady Rodziców od nauczycieli, zaopiniowanie przez Panią Dyrektor. Poddawane pod dyskusję są tylko wtedy, kiedy szkoła nie ma funduszy na zakup. Decyzje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu każdego wniosku podejmujemy na zebraniach przedstawicieli klas większością głosów.

     Serdecznie prosimy o wsparcie i prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację
     i lepszy rozwój jego dziecka.

     Warto o tym wiedzieć!
     Aż 35% środków wpłaconych przez Państwa na rzecz Rady Rodziców może zostać przeznaczone na indywidualne potrzeby każdej klasy.

     Za wszystkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców serdecznie dziękujemy i pragniemy podkreślić, że w całości wracają one do dzieci, czy to jako fundusz wzbogacający życie każdej klasy, czy to jako część dobra wspólnego naszej szkoły. Środki na Radę Rodziców uatrakcyjniają i wzbogacają czas dziecka spędzony w szkole.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym