• Rada Rodziców

    • Witamy serdecznie na podstronie Rady Rodziców

     Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie

     w roku szkolnym 2022/2023.

      

     Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     Darowizna na Radę Rodziców

     – 120,00 zł jedno dziecko,

     – 60,00 zł za drugie (i kolejne) dziecko.

     Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF

     ul. Bora Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

     85 1020 1127 0000 1902 0007 9319

     z dokładnym opisem: imię i nazwisko dziecka, klasa, opis, czego wpłata dotyczy. Koniecznie z dopiskiem Rada Rodziców

     Konto Rady Rodziców służy tylko do wpłat na ww. cele.

     Proszę nie dokonywać na nie opłat za obiady oraz imprezy klasowe.

        

        Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną. Mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, rozwój, komfort i dobre samopoczucie dzieci uczących się w naszej szkole i na tych aspektach koncentrujemy się w działalności, którą podejmujemy.

     Realne działania Rady Rodziców są możliwe przede wszystkim dzięki środkom, które wpłacają Państwo - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

     W ramach zgromadzonych przez Radę Rodziców środków tworzony jest plan finansowy uwzględniający planowane wydatki na dany rok szkolny.

     Dzięki wpłatom rodziców udało nam się do tej pory zrealizować wiele inwestycji, które ułatwiły oraz uprzyjemniły życie dzieciom w szkole, m.in.:

           - imprezy ogólnoszkolne: pasowanie na ucznia dla klas pierwszych, bal karnawałowy, dyplomy, nagrody, torty na pożegnanie klas szóstych, nagrody dla uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce oraz konkursy przedmiotowe, nagrody w konkursach szkolnych, konkursach organizowanych przez samorząd szkolny, z okazji dnia sportu, jubileuszu szkoły (każdy uczeń otrzymał linijkę z kalkulatorem z tarczą szkoły),

     W latach 2008-2022 Rada Rodziców zakupiła między innymi:

     - książki do szkolnej biblioteki

     - nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów

     - programy wychowawcze, lekcje multimedialne, warsztaty dla dzieci

     - egzaminy próbne dla ósmoklasistów (OPERON)

     - 2 zestawy komputerowe wraz z biurkami do pracowni informatycznej

     - sprzęt sportowy

     - kserokopiarkę

     - papier do kserokopiarki na potrzeby nauczycieli

     - zestaw leków i środków medycznych do szkolnej apteczki

     Dzięki środkom zgromadzonym przez Radę Rodziców:

     - wyremontowano i wyposażono gabinet logopedyczny;

     - dofinansowano ściankę działową w klasie 213 z uwagi na wspólne wejście do dwóch sąsiadujących ze sobą sal, jej brak powodował utrudnienia w prowadzeniu zajęć w obu salach;

     - dofinansowano zakup rolet w najbardziej nasłonecznionych klasach;

     - dofinansowano montaż wideodomofonu w aneksie.

     Wnioski o dofinansowanie wpływają do Rady Rodziców od nauczycieli, Dyrekcji, przedstawicieli klas. Decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu każdego wniosku podejmujemy w głosowaniu na zebraniach przedstawicieli klas lub w głosowaniu mailowym większością głosów.

     Serdecznie prosimy o wsparcie i prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

     Za wszystkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców serdecznie dziękujemy.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym