• Informacje

    •  


     Szanowni Państwo,

     W związku z wejściem w życie zmian w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizację  stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przejmują  Ośrodki Pomocy Społecznej. Wnioski można pobrać ze strony www.edukacja.warszawa.pl. (zakładka dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna).

     Stypendium szkolne – termin składania wniosku do 15.09.2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej

     (rodziny zamieszkujące w rejonie szkoły - OPS ul. Walecznych 59  tel. 22 277 33 54)

     Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+) na osobę. 

     Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl lub  w ośrodku  pomocy społecznej.

     Zasiłek szkolny

     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

     O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

     Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn  zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

     Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl oraz w ośrodku pomocy społecznej.

     Obiady szkolne

     Finansowanie obiadów szkolnych dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

     Wniosek do pobrania u pedagoga lub ze strony  internetowej szkoły. Rodzice ubiegający się o pomoc od początku roku szkolnego składają wniosek ze stosowną dokumentacją do dnia 04.09.20r.

     wniosek_obiady.pdf

     Pedagog szkolny - Magdalena Domagała

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym