• Klasy I

    • Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

     Informacje ogólne

     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

     Do klas I przyjmowane są dzieci:

     1. 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     2. 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
      • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym
       albo
      • ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, że może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

     Do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci:

     • dla których dana szkoła jest szkołą obwodową – na podstawie zgłoszenia rodziców[1],
     • które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, którą wskazał im organ prowadzący, czyli burmistrz dzielnicy.

     Zgłoszenie rodzice składają do dyrektora szkoły. Termin wskazuje harmonogram.

     Zasady_przyjec_do_1_klasy.pdf

     Harmonogram.pdf

     Kryteria_rekrutacji_do_klas_I.pdf

     Pytania_i_odpowiedzi_-_rekrutacja_do_szkol_podstawowych.pdf

     Klauzula_informacyjna_RODO_-_rekrutacja.docx

      

      

      
      
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym