• O nas

    •  
      
      
     AKADEMIA
     DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW
      
      
      
     ŚWIETLICA
     SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 185
     im. UNICEF
      
      
     Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w godzinach
      

        7:30 - 17:00

     Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej uczniom z klas młodszych przed i po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech salach - przed południem i po południu, w części szkoły zwanej aneksem. Do dyspozycji świetlicy jest również mała pracownia komputerowa, plastyczna, sala przeznaczona do odrabiania lekcji i w określone dni mała sala gimnastyczna. Odrabianie lekcji odbywa się pod okiem nauczyciela od 13:00 do 16:00 - 16:30 (w zależności od potrzeb uczniów).

      

      

     Dbamy o:

     • odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów, poprzez motywowanie ich do udziału w zajęciach specjalistycznych organizowanych przez nauczycieli – wychowawców, (udział w kołach zainteresowań organizowanych przez świetlicę szkolną)
     • zapewnienie uczniom należytych warunków i pomocy literackich i multimedialnych w odrabianiu pracy domowej i nie tylko, (ścisła współpraca z wychowawcą, biblioteką szkolną i pedagogiem)
     • przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach i imprezach środowiskowych w szkole i poza nią, (udział w kołach zainteresowań, zaangażowanie do pracy na rzecz szkoły i innych dzieci)
     • uwrażliwianie na zło i krzywdę innych oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym, (realizacja planu wychowawczego szkoły)
     • rozwijanie i wspieranie każdego ucznia w życiu szkolnym i poza nim.

      

     Przydział sal:

     Sala nr 1/4 -  klasy: II - VIII - wychowawcy: Karolina Sądzyńska, Marta Żebrowska, Katarzyna Jackowska, Monika Mazur, Agnieszka Bundyra, Elżbieta Mieczkowska.

     Sala nr 2/4 - klasy: I, II - wychowawcy: Monika Olucha, Grażyna Ładowska, Teresa Bargielska, Agata Giedasz, Barbara Gołębiewska.

      

     Wiesława Messaoud Nacer - kierownik świetlicy

      

      

     ŚWIETLICA JAK DOM

      

     Świetlica jest czynna od godz. 7:30 do godz. 17:00

     W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

     Idziemy do świetlicy prosto z szatni i po lekcjach.

     Estetyczny wygląd i dbałość o higienę - to nasz obowiązek.

     Tornistry kładziemy tylko w wyznaczonym miejscu.

     Lubimy porządek i czystość.

     Informujemy wychowawców o wyjściu ze świetlicy.

     Chętnie pomagamy młodszym i pełnimy dyżury.

     Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

     Jesteśmy kulturalni.

     Aktywnie uczestniczymy w zajęciach i zabawie.

     Każdy przestrzega poznanych zasad.

     Dbamy o piękny język polski.

     Otwarcie mówimy o krzywdzie i niesprawiedliwości.

     Musimy przestrzegać regulaminów aby wszystkim w świetlicy było dobrze.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym