• Regulamin

      

      

     Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych,

     potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne,

     przyjacielskie i koleżeńskie”.

      

     ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

     1. Uczeń/uczennica szkoły podstawowej może uzyskać  trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za aktywności na rzecz innych ludzi pod warunkiem systematycznej pracy w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

     2. Punkty są przyznawane po uzyskaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły pod warunkiem świadczenia wolontariatu w wymiarze: co najmniej 50 godzin w klasach 4-8.

     3. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego oraz to, że czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż 2 lata szkolne.

     4. Możliwa jest również realizacja wolontariatu poza szkołą. Powinna być ona udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem

     5.Godziny wypracowane w ramach wolontariatu zarówno w szkole, jak i poza nią sumują się.

     6. Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)

                                                                                                                                                                                           W przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)

     W przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin.

      

     ZAPISY

     Zapisy  do Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzimy do końca września każdego r.szk. w związku ze zmianami w regulaminie w r. szk. 2023/2024 wyjątkowo do końca października)

     W zakładce Wolontariat znajduje się formularz zgody na udział dziecka w  Szkolnym Kole Wolontariatu, który trzeba dostarczyć do Pani Izabeli Modelewskiej w powyższym terminie.                          

                                                                                                                                                

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym