• FUNDACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI I RODZINY

     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

     Od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. WspieraJĄ i angażują rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Kontakt  tel.: 22 616 02 68

     Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci

     Wsparcie rodziców oraz dzieci w pieczy zastępczej, w ich codziennych problemach opiekuńczo- wychowawczych. Wspieranie rodzin i  dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinach adopcyjnych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych oraz rodzin potrzebujących wsparcia. Kontakt tel.: 661 854 393

     Centrum Wsparcia Rodziny

     Centrum Wsparcia Rodziny skupia ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki, uzależnień, mediacji, prawa rodzinnego i karnego. Kontakt tel.: 504 606 966

     Rzecznik Praw Dziecka

     Konstytucyjny organ władzy państwowej stojący na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisów prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kontakt tel.: 22 583 66 00  

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym