Fair Play

FAIR PLAY W SPORCIE I NA CODZIEŃ - JAK WYGRAĆ TO UCZCIWIE, JAK PRZEGRAĆ TO Z HONOREM


  Zachowanie "fair play"dotyczy zarówno zawodników rangi mistrzowskiej jak i uczniów szkoły podstawowej i szkoły średniej.

Zasady te powinno się stosować zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym.


Fair Play

Sprawiedliwa gra (ang. fair play) – norma wartości w sporcie.

Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.

Pierwszą nagrodę dla „Najlepszej drużyny grającej Fair w Polsce” przyznało w 1928 Polskie Kolegium Sędziów Ruchowi Wielkie Hajduki


Kodeks Fair Play w SP nr 185 im. UNICEF

1.Zawsze chcemy wygrywać, ale nie za wszelką cenę.

2.Szanujemy wszystkich uczestników gry, nawet jeśli sport nie jest ich mocną stroną.

3.Zawsze gramy uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukujemy innych.

4.Współpracujemy z innymi, mając na uwadze sukces całej drużyny.

5.Kibicując, zachowujemy się kulturalnie, nie gwiżdżemy, nie przezywamy i nie pokazujemy obraźliwych gestów wobec drużyny przeciwnej.

6.Przyjmujemy porażkę z godnością, nie obrażamy się, nie złościmy, nie obwiniamy sędziego za przegraną.

7.Umiemy cieszyć się ze zwycięstwa, nie poniżając przeciwnika w grze.

8.Emocji z boiska nie przenosimy do szatni i na teren szkoły.


NAJPIĘKNIEJSZE GESTY FAIR PLAY...

...w piłce nożnej

...sportowi bohaterowie

... lekkaatletyka