Pomoc socjalna

Informacje

Do pobrania: 

wniosek_obiady.pdf


Informujemy, że rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc socjalną w postaci

  • zasiłku
  • stypendium szkolnego
  • sfinansowania obiadów

Stosowne wnioski można pobrać ze strony: www.edukacja.warszawa.pl  (zakładka: dla ucznia i rodzica - pomoc socjalna) lub bezpośredni o szkolnego pedagoga. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację rodziny (w przypadku stypendium zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w sierpniu )

Do uzyskania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 528 zł na osobę ( do dochodu nie wlicza się świadczenia 500+) .

Termin składania wniosków w szkole mija w dniu 16 września.

Zainteresowane osoby zapraszam do p. 207 (I p)

Mariola Pronobis, pedagog