Biofeedback

Informacje

 

 EEGBiofeedback - TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI UWAGI

Co to jest trening EEG Biofeedback?

EEGBiofeedback - skrót: BFB,  jest nowoczesną metodą terapii, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki.

Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to dziecko swoją pracą wpływa na działanie swojego mózgu. Nic do ciała i mózgu nie jest wysyłane, biofeedback jest  tak jak i lustro - pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa.

 Biofeedback jest metodą bezbolesną - elektrody są przyklejane przy pomocy łatwo zmywalnej pasty klejącej do skóry głowy - wystarczy lekko rozchylić włosy, by przymocować elektrodę. Nie ma możliwości, aby elektroda wysłała do głowy jakikolwiek sygnał lub impuls, ponieważ jest ona tylko i wyłącznie czujnikiem (odbiornikiem).

 Biofeedback jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

Tą metodą pracujemy z dziećmi: 

- z problemami w nauce,

- z problemami z koncentracją i pamięcią,

- chcącymi rozwinąć swój potencjał,

- trenującymi sport,

- przygotowującymi się do konkursów i egzaminów,

- METODA NIEZWYKŁA - mózg uczy się produkować prawidłowe fale mózgowe. A te przecież odpowiadają za koncentrację, pamięć, dobre samopoczucie, poziom stresu, ale też za stany drażliwości i nadpobudliwości.

METODA BEZPIECZNA - jak każde uczenie się mózgu NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH

METODA CYFROWA - po każdym zabiegu specjalista drukuje wydruk cyfrowy i terapeuta kontroluje - jak pracuje mózg dziecka, jak polepsza się z zabiegu na zabieg.

Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.

Cele treningu EEGBiofeedback

Trening Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, zwiększa potencjał umysłowy, relaksuje i wycisza, redukuje poziom stresu, stany drażliwości i nadpobudliwości.

Przebieg treningu EEGBiofeedback

Podczas treningu dziecko podłączone jest do specjalnej głowicy czujnikami (elektrody monitorujące fale mózgowe). Impulsy z mózgu dziecka są rejestrowane w systemie komputerowym i przetwarzane graficznie w wideogrę. Poprawa parametrów funkcjonowania pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze i w ten sposób dziecko uczy się optymalnej pracy, a tym samym poprawia swój stan kliniczny - samopoczucie, nastrój, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość.

Wskazane jest prowadzenie treningów  biofeedback  1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 45 minut. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni.

Pierwsze spotkanie to wywiad, który pozwala zebrać informacje potrzebne do ustalenia właściwego kierunku treningów - jest to konsultacja, która pozwala zebrać wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do ukierunkowania pracy z dzieckiem. 

Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze. Zajęcia prowadzimy w cyklach do 20 sesji dla jednej osoby.