Szkolne konkursy kl.IV - VII Szkolne konkursy kl. 0 - III Wyniki szkolnych konkursów Konkursy pozaszkolne

 

SZKOLNE  KONKURSY  PLASTYCZNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE:

- pogłębianie zainteresowań sztuką i kulturą,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności  i inwencji twórczej,

-kształtowanie umiejętności pracowania w różnorodnych technikach plastycznych , z wykorzystaniem  wielu  materiałów,

REGULAMIN:

- konkursy obejmują uczniów klas IV-VIII,

-technika wykonania: dowolna płaska (lub półpłaska): rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, płaskorzeźba,

-format A3 (A2 –konkurs nr 1),

-metryczka z danymi umieszczona na odwrocie (imię i nazwisko, klasa),

- udział ucznia w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na jego udział oraz prezentację pracy na terenie szkoły,

- miejsce dostarczenia prac : sala nr 8,

TYTUŁY I TERMINY:

1. Chwyćmy się za ręce – razem możemy więcej – przyjaźń,, wspólne zabawy i działania, pomoc wzajemna –komiks –PROJEKT INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY                             * 30.10.2019

2. Farby i barwy – dzieła mistrzów , kopia znanego obrazu lub własna improwizacja malarska,wraz z opisem dzieła-  ind*30.02.2020

3. Woda –kropla dziwna i kreatywna – dbam o wodę, znam jej rolę w życiu i przyrodzie …    -indywidualny                           *30.04.2020