Dokumenty

Misja Szkoły .pdf

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły.pdf

 

Statut_pdf


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 Klasy I - III


 Klasy IV - VIII

 


ORGANIZACJA_I_ZASADY_NAUCZANIA_ZDALNEGO.pdf


 

Procedura_przeniesienia_ucznia_do_rownoleglej_klasy.pdf

 

 Program_wychowaczo-profilaktyczny_ na_ rok_ szkolny_2020/21.pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Procedury- dziennik elektroniczny.pdf

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Oplaty z duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

 

PODSTAWA_PROGRAMOWA.pdf

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ _2019.doc