O nas Dla Rodziców Plan dnia w świetlicy Nasze zajęcia Harmonogram obiadów

Informacje

O nas

 
 
 
AKADEMIA
DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW
 
 
 
ŚWIETLICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 185
im. UNICEF
 
 
Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w godzinach
 

   7:30 - 17:00

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej uczniom z klas młodszych przed i po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech salach - przed południem i po południu, w części szkoły zwanej aneksem. Do dyspozycji świetlicy jest również mała pracownia komputerowa, plastyczna, sala przeznaczona do odrabiania lekcji i w określone dni mała sala gimnastyczna. Odrabianie lekcji odbywa się pod okiem nauczyciela od 13:00 do 16:00 - 16:30 (w zależności od potrzeb uczniów).

 

 

Dbamy o:

  • odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów, poprzez motywowanie ich do udziału w zajęciach specjalistycznych organizowanych przez nauczycieli – wychowawców, (udział w kołach zainteresowań organizowanych przez świetlicę szkolną)
  • zapewnienie uczniom należytych warunków i pomocy literackich i multimedialnych w odrabianiu pracy domowej i nie tylko, (ścisła współpraca z wychowawcą, biblioteką szkolną i pedagogiem)
  • przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach i imprezach środowiskowych w szkole i poza nią, (udział w kołach zainteresowań, zaangażowanie do pracy na rzecz szkoły i innych dzieci)
  • uwrażliwianie na zło i krzywdę innych oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym, (realizacja planu wychowawczego szkoły)
  • rozwijanie i wspieranie każdego ucznia w życiu szkolnym i poza nim.

 

Przydział sal:

Sala nr 1/4 -  klasy: II - VIII - wychowawcy: Karolina Sądzyńska, Marta Żebrowska, Katarzyna Jackowska, Monika Mazur, Agnieszka Bundyra, Elżbieta Mieczkowska.

Sala nr 2/4 - klasy: I, II - wychowawcy: Monika Olucha, Grażyna Ładowska, Teresa Bargielska, Agata Giedasz, Barbara Gołębiewska.

 

Wiesława Messaoud Nacer - kierownik świetlicy

 

 

ŚWIETLICA JAK DOM

 

Świetlica jest czynna od godz. 7:30 do godz. 17:00

W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

Idziemy do świetlicy prosto z szatni i po lekcjach.

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę - to nasz obowiązek.

Tornistry kładziemy tylko w wyznaczonym miejscu.

Lubimy porządek i czystość.

Informujemy wychowawców o wyjściu ze świetlicy.

Chętnie pomagamy młodszym i pełnimy dyżury.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Jesteśmy kulturalni.

Aktywnie uczestniczymy w zajęciach i zabawie.

Każdy przestrzega poznanych zasad.

Dbamy o piękny język polski.

Otwarcie mówimy o krzywdzie i niesprawiedliwości.

Musimy przestrzegać regulaminów aby wszystkim w świetlicy było dobrze.