Informacje Rekrutacja

Oddział dwujęzyczny

Informacje

  • Oddziały dwujęzyczne w naszej szkole tworzone są od klasy siódmej. 

 

  • Do oddziału mogą aplikować uczniowie z SP 185 oraz z innych szkół.

 

  • W oddziale dwujęzycznym nauczanie niektórych przedmiotów (np. informatyki, historii, geografii) prowadzone jest w języku polskim oraz w języku angielskim. Język angielski realizowany jest w wymiarze 5 godzin (o dwie więcej w stosunku do klas ogólnodostępnych).

 

  • Jednym z warunków przyjęcia do oddziału jest przystąpienie do Sprawdzianu predyspozycji językowych, który przeprowadzony zostanie w naszej placówce -  5.06 2020 r.
  • o godz.  8.30 (nazwiska uczniów od A do K)
  • o godz. 9.30 (nazwiska uczniów od L do Ż)
  •  (Jedecześnie informujemy, że nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie)

 

  • Test skonstruowany jest w języku polskim. Nie weryfikuje poziomu wiedzy kandydatów, natomiast sprawdza ich predyspozycje i kompetencje do nauki języków obcych.

 

  • Niedopełnienie formalności  rekrutacyjnych spowoduje niezakwalifikowanie dziecka do klasy językowej.