• Uwaga!

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta m.st. Warszawy.

  List_Prezydenta_Warszawy.pdf​​​​​​​

 • Odwołanie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w dniach 27 – 29 października 2020 r.

  W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach,   tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.     Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na naszej stronie internetowej. 

  Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.   

   

 • Uwaga!

 • Uwaga!

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Uwaga!

  Zmiana planu od 1 października 2020 roku. Aktualny plan jest dostępny również w  Librusie.

  Dyrekcja Szkoły

 • KREDKOBRANIE

 • Zaproszenie

 • Zaproszenie

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 przy ul. Siennickiej 40

  zaprasza rodziców dzieci w wieku 7-12 lat

  na spotkanie pt.

  Jak wrócić do szkoły po długiej nieobecności?

  Jak_wrocic_do_szkoly_po_dlugiej_nb._.docx

 • Zmiany w planie lekcji

  Drodzy Uczniowie,

  W planie lekcyjnym nastąpiły niewielkie zmiany. Zwróćcie na nie uwagę.

  PLAN LEKCJI OD 7.09. 2020 R.

 • Zebrania - 7 września 2020 r.

   

  Zapraszamy rodziców oddziału przedszkolnego i klas I - IV na zebrania według poniższego harmonogramu!

  Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z zaleceniami GIS, MEN i MZ oraz wytycznych wewnętrznych naszej szkoły.

  Godzina – 17.30

  • Oddział przedszkolny – s. 3
  • Kl. Ia – s. 303
  • Kl. IIb – s. 307
  • Kl. IIc – s. 117
  • Kl. IIIa – s. 304

  Godzina – 17.45

  • Kl. IVa - s. 217
  • Kl. IVb – s. 219
  • Kl. Ib – s. 305
  • Kl. Ic – s. 302

  Godzina – 18.00

  • Kl. IIa – s. 301
  • Kl. IIIb – s. 223
  • Kl. IIIc – s. 312
  • Kl. IVc – s. 221

   

 • Zapisy do świetlicy szkolnej

  Szanowni Państwo,

  Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się poprzez dostarczenie do wychowawcy świetlicy wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka. 

  DO POBRANIA:

  Karta_zapisu_dziecka_do_swietlicy_szkolnej.docx

   

   

 • POMOC SOCJALNA rok szkolony 2020/2021

  Szanowni Państwo,

  W związku z wejściem w życie zmian w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizację  stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przejmują  Ośrodki Pomocy Społecznej. Wnioski można pobrać ze strony www.edukacja.warszawa.pl. (zakładka dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna).

  Stypendium szkolne – termin składania wniosku do 15.09.2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej

  (rodziny zamieszkujące w rejonie szkoły - OPS ul. Walecznych 59  tel. 22 277 33 54)

  Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+) na osobę. 

  Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl lub  w ośrodku  pomocy społecznej.

  Zasiłek szkolny

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn  zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

  Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl oraz w ośrodku pomocy społecznej.

  Obiady szkolne

  Finansowanie obiadów szkolnych dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

  Wniosek do pobrania u pedagoga lub ze strony  internetowej szkoły. Rodzice ubiegający się o pomoc od początku roku szkolnego składają wniosek ze stosowną dokumentacją do dnia 04.09.20r.

  wniosek_obiady.pdf

  Pedagog szkolny - Magdalena Domagała

 • Uroczystości Inaugurujące Rok Szkolny i Katechetyczny 2020/2021 i upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski,
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie Pani Ewa Żochowska,   Dziekan Dekanatu Grochowskiego Ksiądz Prałat Andrzej Kuflikowski
   

  zapraszają

  Nauczycieli, Wychowawców, Dzieci wraz z Rodzicami
  i całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie
  na Uroczystości Inaugurujące Rok Szkolny i Katechetycznego 2020/2021
  i upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  
   

  Uroczystości odbędą się w środę 2 września 2020 r., od godz. 17.00
  w Sanktuarium Św. Ojca Pio,
  zlokalizowanym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 1 w Warszawie.

  Program Uroczystości:

  • godz. 17.00 - spotkanie przy pomniku Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
   i wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, złożenie wieńców, modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny i słowo Burmistrza Pragi Południe Pana Tomasza Kucharskiego.
  • godz. 17.15 - Uroczysta Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Solarczyka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej
   w intencji Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców i Uczniów rozpoczynających Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego - kl. I i oddział przedszkolny

  Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która dobędzie się w sali gimnastycznej, w następującym porządku:

  - Oddział przedszkolny i klasa 1a - godzina 11.00

  - Klasa 1b i 1c - godzina 12.00

  Wraz z dzieckiem do szkoły wchodzi jeden rodzic/opiekun. Zarówno rodzic/opiekun, jak i dziecko na trasie przejścia do sali gimnastycznej, a potem do sali lekcyjnej mają założone maseczki. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce. Obowiązuje dystans społeczny.

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego - kl.II - VIII

  Drodzy Uczniowie klas II - VIII,

  1 września inaczej niż zwykle przywitamy nowy rok szkolny. Zapraszamy na spotkania w salach z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów klas II - VIII obowiązują następujące zasady:

  1. Do szkoły wchodzicie bez rodziców/opiekunów w maseczkach i zdejmujecie je dopiero po wejściu do sali.

  2. Dezynfekujecie lub myjecie ręce.

  3. Przechodzicie do wyznaczonej sali, gdzie odbędzie się spotkanie z wychowawcą.

  4. Staracie się zachować dystans społeczny.

  5. Po spotkaniu z wychowawcą udajecie się w maseczkach do wyjścia ze szkoły.

   

 • ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • 31 lipca - piątek od godz. 14.00 do 16.00
  • 3 i 4 sierpnia (poniedziałek i wtorek) od godz. 8.00 do godz. 16.00.

  Wyniki mogą odebrać uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie przy zachowaniu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

 • Pożegnanie roku szkolnego 2019/2020

 • Pożegnanie Ósmoklasistów

 • Podziękowanie

strona: