• Zwrot podręczników

      • Zasady oddawania książek i podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej

       1.     Uczeń/rodzić/prawny opiekun dokonujący zwrotu podręczników i  wypożyczonych książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

       2.     Wypożyczone podręczniki i książki należy zwrócić w wyznaczonym terminie. Dokładny termin zwrotu dla każdej klasy będzie podany w osobnej informacji przez nauczyciela bibliotekarza w Librusie.  

       3.     Do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z ewentualnym zniszczeniem lub zagubieniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych służy   dziennik LIBRUS.

       4.     Zwrot materiałów odbywa się w następujący sposób:

       a.     zwracamy podręczniki w kompletach;

       b.     usuwamy foliowe okładki, usuwamy zapisane ołówkiem notatki , sklejamy rozdarcia i prostujemy pogięte kartki, wyjmujemy  z książek i podręczników wszystkie kartkówki, listy i inne osobiste rzeczy;

       c.      razem z podręcznikami oddajemy wypożyczone książki – proszę dokładnie sprawdzić czy w oddawanej książce  jest pieczątka naszej szkolnej biblioteki!   

       oddajemy książki wypożyczone w tym roku szkolnym oraz te z lat poprzednich  (zaległe).

       d.     zwracane zbiory biblioteczne należy zapakować w reklamówkę. Z opisem na przyklejonej karteczce - imię i nazwisko ucznia, klasa. W środku zostawiamy listę zwracanych materiałów.

       5.   Książki odbierane są przez bibliotekarza na korytarzu przy głównym wejściu.

       6.  Uczniowie i rodzice nie wchodzą do biblioteki.

       7.     Przyjęte zbiory zostaną poddane kwarantannie po upływie, której nauczyciele bibliotekarze dokonają oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.

       8.    W sytuacji stwierdzenia zniszczenia materiałów lub oddania tylko części wypożyczonych podręczników, rodzic zostanie o tym  powiadomiony przez dziennik elektroniczny Librus.

        

       OSTATECZNY TERMIN ZWROTU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW UPŁYWA 15 czerwca 2020 r.  

       Dorota Manarczyk

       Magorzata Sychowicz

       Marta Żebrowska

       Maryla Kwiatkowska-Sobieraj

      • Wyniki Warszawskiego Konkursu Fotograficznego o Tematyce Literackiej „Ty czy ja - kto z nas jest prawdziwy?”

      • Z wielką radością informuję, że trzy moje uczennice zostały nagrodzone w kategorii - Ulubiony bohater literacki.

       Dziewczęta wcieliły się w wybraną postać literacką, a następnie opisały ją wybranymi cytatami z lektury.

       II miejsce  - Maja Sulewska , klasa 5c, jako  Ania Shirley z Zielonego Wzgórza

       II miejsce  -  Julia Olzak,  klasa 7d,  jako Jagienka z „Krzyżaków”

       Wyróżnienie - Kinga Mróz, klasa 8c, jako Balladyna

       Gratuluję sukcesu i życzę kolejnych inspiracji.

       Beata Górska

        

      • Oddział dwujęzyczny - rekrutacja

      • Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

       Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

       W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

       Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

       Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

       UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

       1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

       2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      • Przewodnik po okolicy

      • Podczas nauki zdalnej spędzamy dużo więcej czasu przed monitorem. Musimy pamiętać o higienie pracy i ograniczeniu tego czasu do minimum. Bardzo ważne jest wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywamy i odpowiednia dawka ruchu. Starajmy się też regularnie przebywać na świeżym powietrzu. Adrian Zaremba z klasy 4a, w ramach lekcji techniki przygotował przewodnik po okolicy i zaprasza Was na spacer nad Balaton.

       Lidia Kowalska

       Przewodnik Adriana Zaremby.pdf

      • Drodzy Czytelnicy i bywalcy biblioteki!

      • Biblioteka szkolna nadal pozostaje w kwarantannie, ale w wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z księgozbioru. Pełnimy dyżury 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godz. 11.00 do godz. 14.00. W tym czasie można wypożyczyć lub zwrócić książki. Wypożyczanie książek odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.
       Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w godzinach dyżuru, aby uzyskać informację, czy książka jest dostępna oraz rezerwacji na nazwisko czytelnika.
        

     • Zakątki Obieżyświata
      • Zakątki Obieżyświata

      • Podczas zdalnego nauczania na lekcji geografii też zwiedzamy Świat. Poznajemy jego uroki i problemy. Zastanawiamy się jaki wpływ możemy mieć na to co wokół nas.

       Przygotwaliśmy prezentacje, które obrazują naszą pracę.

       Zapraszamy do zakładki "Uczniowie"

       Katarzyna Kunert

       Praca Julki Grzywińskiej z kl. VIIb:

      • Zdolni projektanci

      • W ramach lekcji plastyki projektujemy abażury z materiałów recyklingowych, dekoracyjne wzory tkanin oraz  proekologiczne domy marzeń.

       Projekty naszych uczniów zaskakują innowacyjnością i napełniają radością z tak szerokich możliwości i twórczej pasji.

       Nauczyciel plastyki - Elżbieta Mieczkowska

    • Kontakty

     • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
     • sp185@edu.um.warszawa.pl
     • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
     • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
    • Logowanie

   • Nasze media społecznościowe

   • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

   • Biuletyn informacji publicznej
   •  

    Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym