• Zebrania - 7 września 2020 r.

      •  

       Zapraszamy rodziców oddziału przedszkolnego i klas I - IV na zebrania według poniższego harmonogramu!

       Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z zaleceniami GIS, MEN i MZ oraz wytycznych wewnętrznych naszej szkoły.

       Godzina – 17.30

       • Oddział przedszkolny – s. 3
       • Kl. Ia – s. 303
       • Kl. IIb – s. 307
       • Kl. IIc – s. 117
       • Kl. IIIa – s. 304

       Godzina – 17.45

       • Kl. IVa - s. 217
       • Kl. IVb – s. 219
       • Kl. Ib – s. 305
       • Kl. Ic – s. 302

       Godzina – 18.00

       • Kl. IIa – s. 301
       • Kl. IIIb – s. 223
       • Kl. IIIc – s. 312
       • Kl. IVc – s. 221

        

      • POMOC SOCJALNA rok szkolony 2020/2021

      • Szanowni Państwo,

       W związku z wejściem w życie zmian w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizację  stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przejmują  Ośrodki Pomocy Społecznej. Wnioski można pobrać ze strony www.edukacja.warszawa.pl. (zakładka dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna).

       Stypendium szkolne – termin składania wniosku do 15.09.2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej

       (rodziny zamieszkujące w rejonie szkoły - OPS ul. Walecznych 59  tel. 22 277 33 54)

       Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+) na osobę. 

       Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl lub  w ośrodku  pomocy społecznej.

       Zasiłek szkolny

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

       O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

       Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn  zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

       Prawni opiekunowie składają wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszka uczeń (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl oraz w ośrodku pomocy społecznej.

       Obiady szkolne

       Finansowanie obiadów szkolnych dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

       Wniosek do pobrania u pedagoga lub ze strony  internetowej szkoły. Rodzice ubiegający się o pomoc od początku roku szkolnego składają wniosek ze stosowną dokumentacją do dnia 04.09.20r.

       wniosek_obiady.pdf

       Pedagog szkolny - Magdalena Domagała

      • Uroczystości Inaugurujące Rok Szkolny i Katechetyczny 2020/2021 i upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

      • Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski,
       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie Pani Ewa Żochowska,   Dziekan Dekanatu Grochowskiego Ksiądz Prałat Andrzej Kuflikowski
        

       zapraszają

       Nauczycieli, Wychowawców, Dzieci wraz z Rodzicami
       i całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie
       na Uroczystości Inaugurujące Rok Szkolny i Katechetycznego 2020/2021
       i upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  
        

       Uroczystości odbędą się w środę 2 września 2020 r., od godz. 17.00
       w Sanktuarium Św. Ojca Pio,
       zlokalizowanym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 1 w Warszawie.

       Program Uroczystości:

       • godz. 17.00 - spotkanie przy pomniku Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
        i wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, złożenie wieńców, modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny i słowo Burmistrza Pragi Południe Pana Tomasza Kucharskiego.
       • godz. 17.15 - Uroczysta Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Solarczyka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej
        w intencji Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców i Uczniów rozpoczynających Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny.
      • Rozpoczęcie roku szkolnego - kl. I i oddział przedszkolny

      • Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która dobędzie się w sali gimnastycznej, w następującym porządku:

       - Oddział przedszkolny i klasa 1a - godzina 11.00

       - Klasa 1b i 1c - godzina 12.00

       Wraz z dzieckiem do szkoły wchodzi jeden rodzic/opiekun. Zarówno rodzic/opiekun, jak i dziecko na trasie przejścia do sali gimnastycznej, a potem do sali lekcyjnej mają założone maseczki. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce. Obowiązuje dystans społeczny.

        

      • Rozpoczęcie roku szkolnego - kl.II - VIII

      • Drodzy Uczniowie klas II - VIII,

       1 września inaczej niż zwykle przywitamy nowy rok szkolny. Zapraszamy na spotkania w salach z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

       W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów klas II - VIII obowiązują następujące zasady:

       1. Do szkoły wchodzicie bez rodziców/opiekunów w maseczkach i zdejmujecie je dopiero po wejściu do sali.

       2. Dezynfekujecie lub myjecie ręce.

       3. Przechodzicie do wyznaczonej sali, gdzie odbędzie się spotkanie z wychowawcą.

       4. Staracie się zachować dystans społeczny.

       5. Po spotkaniu z wychowawcą udajecie się w maseczkach do wyjścia ze szkoły.

        

      • ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       • 31 lipca - piątek od godz. 14.00 do 16.00
       • 3 i 4 sierpnia (poniedziałek i wtorek) od godz. 8.00 do godz. 16.00.

       Wyniki mogą odebrać uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie przy zachowaniu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

     • Zakończenie roku szkolnego - 26 VI
      • Zakończenie roku szkolnego - 26 VI

      • Drodzy Uczniowie,

       w tym roku inaczej niż zwykle będzie wyglądał ostatni dzień przed wakacjami. 

       Rozdanie świadectw dla chętnych odbywać się będzie w salach lekcyjnych z zachowaniem wytycznych, stosowanych podczas konsultacji.

       Dodatkowe informacje:

       - Każda klasa zstanie podzielona na dwie grupy. Podziału dokona wychowawca;

       - Do szkoły uczniowie wchodzą w maseczkach;

       • klasy I – III wchodzą do wyznaczonej sali przez drzwi balkonowe;
       • klasy: IIIa, IIIb, Vb, Ve wchodzą do szkoły od strony świetlicy;
       • klasy IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym;

       - Rodzice nie wchodzą do sali/szkoły;

       - Dezynfekcja rąk - obowiązkowa;

       - Uczniowie mogą zdjąć maseczki w sali;

       - Uczniowie odbierają świadectwa, potwierdzając ten fakt podpisem, własnym długopisem;

       - Po każdej grupie obowiązkowe wietrzenie sali i dezynfekcja.

       Pożegnanie oddziału przedszkolnego odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez wychowawców.

        

      • Uwaga!

      • Drodzy Ósmoklasiści, wielkimi krokami zbliża się termin Waszych egzaminów. Przekazujemy najważniejsze informacje: 

       • Listy uczniów i przydziały do poszczególnych sal przekażą Wam Wychowawcy.
       • W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły od 8.30 do 8.45. (Uczniowie klasy 8a i 8c wchodzą głównym wejściem, klasy 8b wejściem bocznym.)
       • Pamiętajcie o przestrzeganiu wszystkich wytycznych dotyczących sanitarnych obostrzeń.

       WYTYCZNE_EGZAMIN_OSMOKLASISTY.docx

       Trzymamy za Was kciuki. Życzymy powodzenia!!!

       Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

        

       Więcej  informacji znajdziesz TUTAJ

    • Kontakty

     • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
     • sp185@edu.um.warszawa.pl
     • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
     • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
    • Logowanie

   • Nasze media społecznościowe

   • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

   • Biuletyn informacji publicznej
   •  

    Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym