• Literackie spotkania w sieci

      • W najbliższy weekend odbędą się na FB spotkania z autorami, organizowane m.in. przez Magdalena Witkiewicz Official, Unię Literacką oraz Agencję autorską "Opowieści".

       W sobotę o godzinie 18 spotkanie z Grzegorzem Kasdepke autorem książek dla dzieci i młodzieży, autorem scenariuszy i dziennikarzem. Natomiast w niedzielę o godzinie 18 spotkanie z Joanną Olech, pisarką i  graficzką, laureatką wielu prestiżowych nagród literackich.

      • Kartka dla Medyka

      • Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III  wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KARTKA DLA MEDYKA. Celem akcji  jest podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich niezwykle ważną, odpowiedzialną i jakże trudną pracę. Doceniamy i jesteśmy im wdzięczni.

       Zapraszamy do albumu fotograficznego.

      • Książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci

      • Dzięki zaangażowaniu pro bono wielu osób powstała niezwykła książka o koronawirusie pt.:"Masz tę moc!". Książka jest dla dzieci, ale również dla tych którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały i przede wszystkim spokojny czym jest koronawirus i co robić, by się przed nim ustrzec. Książkę umieściło na swojej stronie oraz zachęca do jej rozpowszechniania Wydawnictwo Olesiejuk.

                                                                               Masz tę moc!

      • Książka jest dobra na każdy czas

      • O ogromnej roli, jaką w życiu człowieka pełni książka nie trzeba chyba nikogo zapewniać. Wiemy i potwierdzają to badania, że czytanie książek dostarcza wiedzy, wzbogaca zasób słownictwa, rozwija język, uczy wyrażać myśli, rozwija wyobraźnię, uczy poczucia humoru. Dzięki czytaniu książek zdobywamy umiejętności niezbędne w relacjach z innymi – książka rozwija uczucia i zdolność do empatii, pomaga zrozumieć siebie i zrozumieć innych, buduje tolerancję i zapobiega uprzedzeniom. więcej

        

      • Zostań w domu, czytaj książki

      • Wyjątkowa sytuacja zmusza nas do pozostania w domach i ograniczenia swojej przestrzeni życiowej do czterech ścian własnego mieszkania. W związku z tą ekstremalną sytuacją, trochę dla zabicia czasu, trochę dla rozrywki, zachęcam Was do czytania, nadrobienia lekturowych zaległości, dokończenia tych książek, które wydały się Wam może niezbyt ciekawe. Jeśli nie zdążyliście wypożyczyć książek w bibliotece lub pożyczyć od przyjaciół polecam portal wolnelektury.pl. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad 2400 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej.

      • Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

      • W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

       Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

       Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

       Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

       Harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2_kor.docx

       Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.docx

      • Komunikat

      • Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje . Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       Z poważaniemAnna Ostrowska

       Rzecznik Prasowy MEN

      • Rekrutacja - zmiany!

      • W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

       •  elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. (sp185@edu.um.warszawa.pl)
       •  dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego. 

       W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: tj. ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Dokumenty należy pozostawić w zamkniętej kopercie w przygotowanym do tego pojemniku.

        

       Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Biura Edukacji m.st. Warszawy dotyczącymi zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli:

       http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

      • Komunikat Burmistrza Pragi Południe

      • Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe zawieszone zostają do odwołania wszystkie:

       1. wydarzenia kulturalne
       2. imprezy sportowe
       3. zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe

       których organizatorem jest m.st. Warszawa lub jednostki nadzorowane i podległe miastu.

       Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dniem 12 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie, których zarządcą jest miasto.

       Decyzją Prezesa Rady Ministrów 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

       Od 16 marca 2020 r. do 25 marca zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej oraz inne niewymienione placówki) a także szkoły wyższe.

       Decyzją Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego nastąpi  czasowe zamknięcie instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych  w dniach od 12  do 25 marca 2020 r.

        

       Tomasz Kucharski

       Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

       m.st. Warszawy

        

       Powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły
      • Komunikat Dyrektora Szkoły

      • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
       12 i 13 marca w naszej szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

       Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

        

       Rodzicu,

       • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
       • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
       • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;
       • nauczyciele będą się komunikować z uczniami poprzez dziennik Librus, przesyłać materiały do pracy w domu.

        Prosimy zachęcać dziecko do samodzielnej pracy i nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, dopilnować, aby korzystało z przesyłanych materiałów i wykonywało polecenia nauczycieli.

       W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl. Pobierz materiały przesyłane przez nauczycieli za pomocą e-dziennika. Wykonaj polecone zadania;
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

        https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

       Dyrektor szkoły

       Ewa Żochowska

     • Razem możemy więcej!
      • Razem możemy więcej!

       • Akcja pomocy dzieciom z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ ETEZJA”. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.
       • Zbiórka charytatywna trwa od 9 marca do 7 kwietnia 2020.

       Święta Wielkanocne tuż, tuż. Jest to czas miłości, radości, nadziei i uśmiechu. Chcemy, aby dla każdego człowieka tego dużego i małego był to okres wyjątkowy. Dlatego pomóżmy osobom potrzebującym!!!

       Zbieramy:

       • Artykuły spożywcze o długim terminie przydatności dla dzieci i niemowląt: kaszki, mleko w proszku, deserki, obiadki w słoiczkach, słodycze;
       • Kosmetyki do higieny i pielęgnacji : chusteczki nawilżające, pieluszki, mydła, kremy, szampony do włosów, balsamy do ciała;
       • Środki czystości: proszki do prania, płyny do płukania, płyny do zmywania do naczyń;
       • Przybory szkolne: kredki, flamastry, długopisy, zeszyty etc;

       Zbiórka odbywa się w świetlicy w sali nr 2

       Organizatorzy:  Marta Żebrowska  i Patrycja Karewicz-Zapadko

    • Kontakty

     • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
     • sp185@edu.um.warszawa.pl
     • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
     • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa
    • Logowanie

   • Nasze media społecznościowe

   • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

   • Biuletyn informacji publicznej
   •  

    Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym