• "Góra Grosza"

      • Serdecznie zachęcamy do zbiórki "Góra Grosza"

       W tym roku pomagamy dzieciom z oddziałów onkohematologicznych.

       1,2 i 5-cio groszówki można wrzucać do puszek ustawionych przy stołówce szkolnej, przy wejściu do świetlicy (na stoliku Pani Woźnej) oraz u Pani Pedagog w pokoju nr 207. Można je również oddawać osobiście do Pani M. Sałamacha oraz Pani M. Domagały.

       Pomagajmy :)

       Gora_Grosza.pdf​​​​​​​

     • Uwaga!
      • Uwaga!

      • Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 10 czerwca w godz. 9.00 - 10.30 w salach 221 i 215.

      • Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego

      • Z radością prezentujemy wyniki konkursu ukazujące uroki Warszawy, Pragi, Gocławia. Fotografie były wykonane przez naszych Uczniów z różnorodnych punktów widzenia: artystycznego, historycznego, przyrodniczego, turystycznego, jak i duchowego...   Stworzyli oni piękne fotokolaże i prezentacje, które budzą nasz podziw.

       Możemy być dumni z naszych Młodych Wychowanków, że potrafią dostrzec tak wiele piękna w naszym Mieście - małej Ojczyźnie.

       Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu życząc dalszych sukcesów fotograficznych.

       Elżbieta Mieczkowska

       Monika Mazur

      • INFORMACJE DLA UCZNIÓW NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W DNIACH 25, 26, 27 MAJA 2021 r.

      • 1. KIEDY I GDZIE PRZYJŚĆ W DNIU EGZAMINU?

       EGZAMIN DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH ODBEDZIE SIĘ  25 –  26 – 27. 05.2021 r.

       UCZNIOWIE:

       W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły od 8.30 do 8.45.

       Klasy 8a i 8b wchodzą do szkoły głównym wejściem, klasy 8c, 8d wejściem bocznym, przy recepcji.

       8a, 8d godzina 8.30,             8b, 8c godzina 8.45

       Przydział szatni: klasa 8a, 8c boks nr 6,       klasa 8b boks nr 3,      klasa 8d boks nr 5

       Uczniowie wchodzą na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych (po zajęciu miejsc przez zdających można zdjąć maseczkę).

       Bezpośrednio po wejściu dezynfekują dłonie.

       2. CO PRZYNIEŚĆ?

       • Legitymację szkolną
       • Długopis z czarnym wkładem i na matematykę – linijkę
       • Można przynieść 0,5l. butelkę z wodą, chusteczki.

       3. CZEGO ABSOLUTNIE NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ?

       • Telefonu, smartwatcha ani żadnego innego urządzenia telekomunikacyjnego

       4. JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ PRZED WEJŚCIEM?

       • Zachowywać odstęp między sobą min.1,5 m; nie dopuszczać do tworzenia się  zgromadzeń (przed salą, przy wchodzeniu do niej, przy korzystaniu z toalety).

       5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU:

       • ławki w salach będą rozstawione z zachowaniem 1,5 m. odległości
       • drzwi do sali będą otwarte (poza egzaminem z j. angielskiego), sale co godzinę będą wietrzone,
       • uczniowie nie mogą zadawać żadnych pytań z wyjątkiem tych, które dotyczą instrukcji wypełniania kart egzaminacyjnych,
       • w razie potrzeby zadania pytania należy podnieść rękę  i założyć maseczkę,
       • niesamodzielność pracy lub przeszkadzanie innym grozi przerwaniem testu,
       • nie wolno pożyczać przyborów. W razie potrzeby w szkole będą przybory zapasowe i należy o nie poprosić,
       • wychodzenie z sali w czasie egzaminu jest niewskazane,
       • uczniowie zostaną poinformowani, że zostało 10 min do końca czasu pisania,
       • ponadto po zakończeniu  pisania  uczniowie dostaną informację o dodatkowych 5-minutach (tylko dla uczniów bez dostosowań) przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (nie wolno wtedy już rozwiązywać zadań),
       • nie można opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu oraz na 15 minut przed końcem egzaminu.

       6. ZASADY ODDAWANIA ARKUSZY:

       • jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stolika.
       • nauczyciel w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów,
       • dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza nauczyciel sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
       • uczniowie z dysleksją nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi
       • Jeśli do zakończenia pracy zostało mniej niż 15 minut uczeń nie podnosi już ręki, tylko czeka do końca egzaminu (może wtedy jeszcze raz sprawdzić poprawność i kompletność rozwiązań).

       7. CZAS TRWANIA EGZAMINU 

       j. polski – standardowo 120 min/wydłużony 180 min,

       matematyka – standardowo 100 min/wydłużony 150 min,

       j. angielski – standardowo 90 min/ wydłużony 135 min.

    • Kontakty

     • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
     • sp185@edu.um.warszawa.pl
     • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
     • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
    • Logowanie

   • Nasze media społecznościowe

   • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

   • Biuletyn informacji publicznej
   •  

    Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym