Oferta Historia szkoły Zmieniamy się... Prezentujemy

Oferta

Szkoła w swym programie wychowawczym propaguje wiedzę o prawach dziecka oraz przygotowuje uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy.

 

Zapewniamy swoim uczniom:

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- naukę języka angielskiego i niemieckiego

- opiekę psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego oraz logopedy

- możliwość rozwijania zainteresowań

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych

- stałą opiekę medyczną

 

Posiadamy nowocześnie wyposażone:

- pracownie specjalistyczne i przedmiotowe

- bibliotekę z czytelnią i stanowiskami komputerowymi

- 3 pracownie komputerowe

- salę gimnastyczną i boisko

- salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

- świetlicę z salką do nauki i zestawem komputerowym

- pracownię terapii integracji sensorycznej

- gabinet biofeedbacku

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Nauczyciele dysponują rozległą wiedzą zawodową  i umiejętnościami – prowadząc zajęcia łączą doświadczenie z pasją działania, podejmują szereg innowacji pedagogicznych, wprowadzają niekonwencjonalne formy pracy. 

Młodsze dzieci uczą się w wydzielonej części budynku. Ich sale lekcyjne posiadają oddzielne łazienki, a także bezpośrednie wyjście na plac zabaw i nowoczesne boisko. W ostatnich latach otwarto patio szkolne, na którym dzieci mogą uczyć się lub bawić. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe dla uczniów klas starszych. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, który jest wykorzystywany podczas lekcji. W szkole funkcjonuje świetlica z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, z czasem pracy dostosowanym do potrzeb rodziców i możliwości szkoły.

Szkolna kuchnia oferuje posiłki przygotowywane na miejscu. Receptury i jadłospisy są konsultowane z dietetykiem. Dzieci spożywają dania w odnowionej, kolorowej stołówce, wyposażonej w atestowane meble przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Nosząc imię wyjątkowej organizacji jaką jest  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF czujemy się jej ambasadorami. Właśnie dlatego w codziennej pracy popularyzujemy Konwencję o Prawach Dziecka, a program wychowawczy naszej szkoły ukierunkowany jest na wychowanie w duchu tolerancji, eliminacji agresji i przemocy, niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.

W naszej szkole każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy, uzyska również pomoc w przypadku problemów w nauce. Na wspaniały klimat i atmosferę szkoły wpływ ma kreatywna postawa uczniów, którzy są inicjatorami wielu działań kulturalnych, dobroczynnych, rozrywkowych.