BIP


Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
Strona głowna Drukuj

Szkoła w swym programie wychowawczym propaguje wiedzę o prawach dziecka oraz przygotowuje uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy.

 

Zapewniamy swoim uczniom:

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- naukę języka angielskiego i niemieckiego

- opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy

- możliwość rozwijania zainteresowań

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych

- stałą opiekę medyczną

 

Posiadamy nowocześnie wyposażone:

- pracownie specjalistyczne i przedmiotowe

- bibliotekę z czytelnią i stanowiskami komputerowymi

- pracownię komputerową

- salę gimnastyczną i boisko

- salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

- świetlicę z salką do nauki i zestawem komputerowym

- pracownię terapii integracji sensorycznej

 

Wszystkie zajęcia w szkole prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Nauczyciele dysponują rozległą wiedzą zawodową  i umiejętnościami – prowadząc zajęcia łączą doświadczenie z pasją działania, podejmują szereg innowacji pedagogicznych, wprowadzają niekonwencjonalne formy pracy.

Nosząc imię wyjątkowej organizacji jaką jest  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF czujemy się jej ambasadorami. Właśnie dlatego w codziennej pracy popularyzujemy Konwencję o Prawach Dziecka, a program wychowawczy naszej szkoły ukierunkowany jest na wychowanie w duchu tolerancji, eliminacji agresji i przemocy, niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los.

W naszej szkole każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy, uzyska również pomoc w przypadku problemów w nauce. Na wspaniały klimat i atmosferę szkoły wpływ ma kreatywna postawa uczniów, którzy są inicjatorami wielu działań kulturalnych, dobroczynnych, rozrywkowych.

 


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)