Kalendarz roku szkolnego

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 • 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 września – inauguracja roku katechetycznego
 • 7 września – zebrania klas I – IV i oddziału przedszkolnego
 • 14 września – zebrania klas V- VIII
 • Do 28 września sprawdziany diagnozujące
 • 12 października – dzień otwarty
 • 6 listopada – Ślubowanie klas I
 • 30 listopada – zebrania
 • Do 12 grudnia śródroczne sprawdziany umiejętności
 • 14 grudnia – Święto Szkoły
 • 23 grudnia – 1 stycznia – przerwa świąteczna
 • 7 stycznia – spotkania klasyfikacyjne
 • 11 stycznia – rada zatwierdzająca
 • 11 stycznia – zebrania
 • 15 stycznia koniec I półrocza
 • 18 – 31 stycznia – ferie zimowe
 • 1 marca – zebranie
 • 1 – 6 kwietnia – przerwa świąteczna
 • 26 kwietnia – dzień otwarty
 • Do 15 maja roczne sprawdziany umiejętności
 • Do 21 maja - wystawianie zagrożeń i ocen proponowanych
 • 24 maja – zebrania
 • 25,26,27 maja – egzaminy klas VIII
 • 29 maja – piknik
 • 4 czerwca – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
 • 14 czerwca - spotkania klasyfikacyjne
 • 17 czerwca - rada zatwierdzająca
 • 25 czerwca – zakończenie roku szkolnego