Wytyczne, zalecenia Zarządzenia Instrukcje Procedury Harmonogramy Ogłoszenia

Strefa Pracownika

Wytyczne, zalecenia


WYTYCZNE OD 18.01.2021 R.


 

WYTYCZNE OD 1.09.2020 R.INSTRUKCJE


KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO.docx

 


 GIS, MZ i MEN 

  1. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

       2. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

      3. dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

      4. rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     5. wytyczne – przeprowadzanie egzaminów


Wytyczne wewnętrzne

 


KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO_PRZECIWDZIALANIE_COVID.docx