Menu

Wolontariat

Informacje

Pomaganie innym jest także pomaganiem samemu sobie. Kiedy pomagasz, odkrywasz to, co naprawdę ważne, Twoje życie zyskuje przez to na wartości. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś potrzebny, że masz realny wpływ na świat, że dzięki Tobie może on być lepszym światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę kogoś potrzebującego daje szczęście i odmienia życie was obojga. Pomagać można na różne sposoby. Pomoc może być cykliczna lub jednorazowa. Nawet najdrobniejszy gest ma sens, bo zmienia czyjś świat.

 

Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

 

Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

- człowiek w centrum zainteresowań

- zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących

- odpowiedzialność za życie społeczne

- szacunek dla innych.

 

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

Zgodnie z regulacjami prawnymi:

- osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze wolontariackim jedynie w obecności opiekuna

- osoby w wieku 13-18 lat mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego

 

Etapy powstawania Szkolnego Koła Wolontariusza:

  1. Chętni uczniowie zgłaszają się za pośrednictwem Librusa do opiekuna koła wolontariatu Lidii Kowalskiej (do końca września). W odpowiedzi otrzymają zaproszenie na spotkanie.
  2. Spotkanie kandydatów z opiekunem szkolnego koła wolontariatu.

       - poznanie misji i założeń koła.

       - wypełnienie ankiety

  1. Spotkanie kandydatów z opiekunem szkolnego koła wolontariatu i pedagogiem szkolnym.

      - zgody rodziców

      - podpisanie porozumienia

      - tworzenie planu pracy koła

      - rozdanie dzienniczków wolontariusza

                    4. Wspieranie i monitoring wolontariuszy

                    - cykliczne spotkania

                    - szkolenia