Menu

Szkolne konkursy kl.IV - VII Szkolne konkursy kl. 0 - III Wyniki szkolnych konkursów

 SZKOLNE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2018/19


                               KONKURSY PLASTYCZNE w roku 2018/19.                                                                                               Miesiąc
1. Józef Piłsudski i inni wielcy Polacy w 100 lecie odzyskania                                                                                                    X
     niepodległości
– portrety sławnych Polaków
     wraz z opisami dokonań.
2. Pomoc koleżeńska –projekt graffiti ( muralu).                                                                                                                            XI
3. Moja ulubiona książka – projekty okładek                                                                                                                                       I
     wraz z listem polecającym tę lekturę.
4. Słynne polskie pomniki w miniaturze – makiety.                                                                                                                         III
5. Każdy może być artystą – prezentacje osiągnięć uczniów:
     wystawy prac plastycznych (podczas Festynu).                                                                                                                              V

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
# Format prac A3
#Prace indywidualne, samodzielne,
# Zgłaszane do dnia 25 wymienionych powyżej miesięcy,
# Miejsce zdawania prac – sala nr 8,
# Różnorodne techniki plastyczne, oryginalne ujęcie tematu, kreatywne
pomysły, staranne wykonanie.
# UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z
WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH I UDZIAŁ PRACY W WYSTAWIE NA TERENIE
SZKOŁY.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ROZWIJANIA
WŁASNYCH TALENTÓW oraz OSOBOWOŚCI smiley
                                                                                                                                                                   Nauczyciel plastyki:
                                                                                                                                                                  Elżbieta Mieczkowska


 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW  DO UDZIAŁU W KONKURSIE EKO PLANETA

PRZYPOMINAMY:

TERMIN:01 MARCA, 7 GODZINA LEKCYJNA

SALA: 221

ŻYCZYMY POWODZENIA I. Modelewska


KONKURS DLA KLAS VI-VII

„ZAWODY W OKU KAMERY”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

na

 najciekawszy film na temat:

  • zawodów przyszłości

                 lub/bądź

  • zawodów w moim najbliższym otoczeniu

 

Wykorzystaj swój telefon do odkrycia w sobie nowych pasji.

Nakręć krótki film na jeden z wyżej podanych tematów, nagraj go na płytę CD/DVD lub pendriva i zgłoś go do konkursu.

W konkursie biorą udział materiały stworzone przez jednego ucznia  lub przez grupę uczniów stanowiących zespół (maksymalnie 2 osoby).

Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa, zawód), oraz dołączyć do nich zgodę na upublicznianie wizerunku osoby nagrywanej.

 

Prace należy składać u p. Magdalena Sałamachy do 24.11.2017r.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NASTĄPI  27.11.2017 – WYNIKI OGŁOSIMY NA STRONIE SZKOŁY.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

 Regulamin_Konkursu_Filmowego.doc

ZGODA_NA_WYKORZYSTANIE_WIZERUNKU.doc


VI Warszawski Konkurs " Tak żyć, jak żyłem, warto było..."

 klasy 1-3:
Zaprojektuj zakładkę do książki związaną z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zachowaj proporcje właściwe dla zakładek.
 klasy 4-7:
Zaprojektuj znaczek upamiętniający 100- rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Projekt wykonaj w formacie od A5 do A3.

Regulamin_VI_Warszawskiego_Konkursu.pdf 


SZKOLNE   KONKURSY   PLASTYCZNE kl. 4 -7

w r. szk. 2017 / 2018

Miesiąc

Lp.

Tytuł

Regulamin konkursu

Termin oddania

IX-X

1.

Żółty jesienny liść tyle mi opowiedział – ilustracja listu do kolegi...

*format A3 o kształcie liścia lub  liśćmi zdobiony, *dowolna technika plastyczna płaska z  napisanym odręcznie listem,*praca indywidualna,

30.10.2017

IX-X

2.

Pop – art – wizerunki idoli młodzieży  (w tym nauczycieli :)

*format A3,*preferowany  ekspresjonizm artystyczny  lub też: szkic, karykatura, grafika, *praca indywidualna,

10.10.2017

XI

3.

Kwadrat życzliwości

*kreatywne ukazanie  kwadratu, jako figury płaskiej lub bryły przestrzennej + wielorakie zastosowanie jej podczas Dnia Życzliwości,*praca indywidualna lub grupowa,

20.11.2017

XI-XII

4.

Z życia naszej szkoły…

*format A1 –plakaty z komiksami, historyjkami obrazkowymi,zdjęciami,*praca grupowa,

10.12.2017

XII

5.

Tarcza ma , czyli ja

*format A3 o kształcie tarczy szkolnej, w kolorze niebieskim lub granatowym,*mozaika zdjęć prezentujących danego  ucznia, jego pasję i zainteresowania,*praca indywidualna,

10.12.2017

III

6.

Międzynarodowy Dzień Teatru

*prezentacje postaci w strojach teatralnych, *krótkie scenki ,*praca indywidualna lub grupowa,

23.03.2018

V

7.

Każdy może być artystą…

*wystawa prac plastycznych uczniów,*instalacje,*praca indywidualna,

20.05.2018

 

ZAPREZENTUJ   SWOJE   ZDOLNOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI   smiley

ZAPRASZAMY   SERDECZNIE smiley

Nauczyciel  plastyki:  Elżbieta  Mieczkowska

 


 

formularz_zgloszeniowy_BiD_kaszubska.pdf