Menu

O nas Dla Rodziców Plan dnia w świetlicy Nasze zajęcia Harmonogram obiadów

Informacje

O nas

ŚWIETLICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 185
im. UNICEF
 
 
Świetlica pracuje w godzinach
 

   7:00 - 17:30

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej uczniom z klas młodszych przed i po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech salach - przed południem i po południu, w części szkoły zwanej aneksem. Do dyspozycji świetlicy jest również mała pracownia komputerowa, plastyczna, sala przeznaczona do odrabiania lekcji i w określone dni mała sala gimnastyczna. Odrabianie lekcji odbywa się pod okiem nauczyciela od 13:00 do 16:00 - 16:30 (w zależności od potrzeb uczniów).

Wychowawcy świetlicy prowadzą także tzw. "konsultacje nauczycielskie" dla uczniów klas IV - VI, którzy mają trudności w odrabianiu pracy domowej.

 

Dbamy o:

  • odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów, poprzez motywowanie ich do udziału w zajęciach specjalistycznych organizowanych przez nauczycieli – wychowawców, (udział w kołach zainteresowań organizowanych przez świetlicę szkolną)
  • zapewnienie uczniom należytych warunków i pomocy literackich i multimedialnych w odrabianiu pracy domowej i nie tylko, (ścisła współpraca z wychowawcą, biblioteką szkolną i pedagogiem)
  • przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach i imprezach środowiskowych w szkole i poza nią, (udział w kołach zainteresowań, zaangażowanie do pracy na rzecz szkoły i innych dzieci)
  • uwrażliwianie na zło i krzywdę innych oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym, (realizacja planu wychowawczego szkoły)
  • rozwijanie i wspieranie każdego ucznia w życiu szkolnym i poza nim.

 

Przydział sal:

Sala nr 1 -  klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f - wychowawcy: Marek Osmelak, Marta Żebrowska, Katarzyna Marton, Łukasz Jurgielewicz, Agata Mączewska, Magdalena Sałamacha

Sala nr 2 - klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b - wychowawcy: Teresa Bargielska, Grażyna Ładowska, Małgorzata Ornat, Małgorzata Busma, Agata Giedasz

Sala nr 3 - grupa 0a -  wychowawcy: Katarzyna Pełka, Olga Czajka

Sala nr 8 - klasy: IV - VII - wychowawcy: Elżbieta Mieczkowska, Bożena Trzaska, Sylwia Leciejewska - Gołębiewska

Waldemar Krukowski - kierownik świetlicy

 

ŚWIETLICA JAK DOM

 

Świetlica jest czynna od godz. 7:00 do godz. 17:30

W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

Idziemy do świetlicy prosto z szatni i po lekcjach.

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę - to nasz obowiązek.

Tornistry kładziemy tylko w wyznaczonym miejscu.

Lubimy porządek i czystość.

Informujemy wychowawców o wyjściu ze świetlicy.

Chętnie pomagamy młodszym i pełnimy dyżury.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Jesteśmy kulturalni.

Aktywnie uczestniczymy w zajęciach i zabawie.

Każdy przestrzega poznanych zasad.

Dbamy o piękny język polski.

Otwarcie mówimy o krzywdzie i niesprawiedliwości.

Musimy przestrzegać regulaminów aby wszystkim w świetlicy było dobrze.